Hvad er affiliate marketing

Affiliate Marketing har eksisteret i mange år.

Hvad er Affiliate Marketing?

Affiliate Marketing er en måde hvorpå du kan tjene penge på din trafik rundt et medie, som eksempelvis en hjemmeside.

  1. Annoncøren (kaldet ”merchant” eller “vendor” på engelsk) – Dette er en webshop eller en anden form for forretning der ønsker at få solgt flere produkter, få flere kundehenvendelser eller få flere besøg til sin hjemmeside.
  2. Netværket – Et affiliate netværk er en forretning der forbinder annoncører med publishers. Deres opgaver består i at tracke besøg og salg, vises disse data for begge parter og udbetale de optjente kommissioner. Et affiliate netværk er ikke et krævet element for at få publishers til at promovere dine produkter. De har dog den fordel, at de er en upartisk 3. part som ofte aflønnes med en andel af den omsætning der skabes af publishers.
  3. Publisher – Kaldes også gerne for en affiliate. Kan være en enkelt person eller en større virksomhed. Eksempelvis var firmaet Momondo en kæmpe affiliate der tjente penge på de flybilletter der blev solgt gennem deres service.
  4. Kunden – I sidste ende skal der være en kunde eller en besøgende som klikker på et link, udfylder en form eller køber et produkt. I mange tilfælde ved kunden ikke at publisheren tjener penge på at sende dem videre i systemet.

Forkortelser brugt omkring omkostninger, indtjening, priser og de satser der tilbydes affiliate partnere:

CPM (cost per mille): Prisen for at vist et banner 1000 gange (ser du meget sjældent i affiliate netværk). Også kaldet PPV.
CPC (cost per click): Prisen for et klik (med et klik menes et besøg foretaget af en unik bruger, dvs. at brugerens klik kun tæller én gang i en given periode). Også kaldet PPC.
CPL (cost per lead): Prisen for et lead (et lead er en potentiel kunde, f.eks. nyhedsbrevstilmeldinger og registreringer af forskellig art). Også kaldet PPL.
CPA (cost per action / cost per acquisition): Prisen for en handling (action) eller for en kunde (acquisition) (f.eks. betaling for nye kunder til f.eks. mobilabo., lån o.l.). Også kaldet PPA.
CPO (cost per order) eller CPS (cost per sale): Prisen for en ordre (som et fast beløb pr. ordre eller som en salgsprovision, f.eks. 10% af ordreværdi). Også kaldet PPS.

Nogle gange kan du også støde på PPcall (betaling pr. telefonkald en kampagne giver). PPV (pay per view) kan også omfatte betaling for visning/afspilning af video eller andet multimedia indhold.

EPC (earnings per click) (også kaldet eCPC): Et vigtigt nøgletal, der viser den forventede eller opnåede indtjening pr. klik. Vurderes typisk på et enkelt partnerprogram (kampagne) og beregnes ved at indtjening på programmet divideres med antal klik. Jo højere EPC er jo bedre.

CR (conversion rate): Hvor mange procent af de besøgende laver en ønsket handling (f.eks. en ordre, registrering etc). Kaldes på dansk en konverteringsrate (konverterings%).
CTR (click-through rate): Hvor mange brugere har klikket på et link i.f.t. antallet af visninger af linket. På dansk kaldes det en klikrate (klik%). Er den f.eks. 2% så har 2 ud af 100 besøgende klikket på det banner der er vist.

AOV (average order value): En ordres gennemsnitsstørrelse (ordreomsætning i alt divideret med antal ordrer). Bruges som nøgletal ved opfølgning og til f.eks. fastsættelse af satser til affiliate partnere.
CAC  (customer acquisition cost): Hvad koster det i alt at gøre en website besøgende til en kunde? En samlet omkostning pr. ny kunde. Bør være så lav som mulig.

Andre forkortelser indenfor affiliate marketing:

SEM (search engine marketing): Dækker over affiliate partneres brug af købt annoncering via søgemaskiner (f.eks. Google Adwords). Begrebet bruges dog også i nogle tilfælde om købt annoncering på sociale medier som f.eks. Facebook (se dog herunder)
SMM (social media marketing): Dækker over affiliate partneres brug af købt annoncering via sociale medier (f.eks. Facebook Ads).

UID / PNI / EPI (o.l.): Forkortelse der dækker over de variabler som en affiliate partner selv kan sende ind sammen klikket. Dvs at der tilsættes en ekstra variabel i det link som affiliate partneren anvender. Bruges til at spore forskellige variabler (søgeord, brugerid etc) i netværkets statistikker.

Hvordan kommer jeg i gang med Affiliate Marketing?

Hvordan kommer jeg i gang?

Vil du gerne begynde at tjene penge online, kan du bruge vores guide til Affiliate Marketing

Affiliate netværk

Der findes rigtigt mange affiliate netværk som alle tilbyder hver deres partnerprogrammer

Danske affiliate netværk:

Har du en Dansk blog eller hjemmeside hvor du ønsker at tjene penge på affiliates

Udenlandske affiliate netværk:

Amerikanske affiliate netværk:

Grunden til at vi har adskilt udenlandske affiliate netværk fra de Amerikanske affiliate netværk er at der gælder særlige love og regler for udbetalig af affiliate indtjening fra Amerikanske affiliate netværk, hvilket for mange kan være bøvlet og uoverskueligt. Mange holder sig derfor til de udenlandske som er ikke-Amerikanske.

Eksempler på affiliate sider

Der findes mange forskellige måder at opsætte en affiliate side. Eksempler på affiliate sider med succes

Webda anbefaler

WordPress Forum anbefaler

Affiliate marketing guide 2020